top of page
Ara

Yüzleştirme Tekniği

Yüzleştirme tekniği sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Amaç danışanın düşünce, duygusu ve bununla bağlantılı olarak davranış arasındaki tutarlılığı sağlamaktır. Yüzleştirme ile danışanların farkındalığı arttırılır. Yüzleştirme tekniğini kullanan danışmanın iyi bir gözlem becerisi olmalı ve etkin dinleme yapabilmelidir. Yüzleştirme yapıldıktan sonra danışan psikolojik danışmana karşı olumsuz duygular taşıyabilir fakat yüzleştirmenin ona sağladığı farkındalık ile hayatında değişimler başlamaktadır. Değişim aşamaları 1. İnkar: Yüzleştirmeyi reddetme 2. Kısmen Sorgulama: Yüzleştirmede haklı yönlerin olabileceğini düşünme 3. Kabul: Yüzleştirmeyi kabul etme 4. Yeni Çözümler Üretmek: Yüzleştirmenin sağladığı farkındalık ile kişinin problemlerine yönelik alternatif yollar düşünmesi Yüzleştirme ile danışan ideal ve gerçek benliği arasındaki tutarsızlıkları görüp hayatındaki boşlukları doldurabilmektedirler. Psikolojik danışman yüzleştirme yapacağı zamanı iyi ayarlamalıdır. Yerinde ve zamanında yapılmayan yüzleştirme de danışan kendisini kötü hisseder, anlaşılmadığını düşünür ve psikolojik danışmana karşı direnç gösterir. Zamanlaması iyi yapılandırılan yüzleştirmede ise danışan farkındalık kazanır, olumlu duygular geliştirir ve anlaşıldığını hisseder.

12 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kalıcı Mutluluğu Aramak Moderniteyle gelen tüketim çılgınlığı bireylerin tatmin olma duygusunu olumsuz yönde etkilemekte. Her şeye çok çabuk ulaşıp tükettiğimiz için doyumsuzluk çağımızın en büyük pr

Sistem bilimi olarak da adlandırılan sistem teorisi, olguları bütünsel bir yaklaşımla araştıran multidisiplinli bir sistem çalışmasıdır. Sistemler, doğal ya da insan yapımı ve yaşayan ya da yaşamayan,

bottom of page