top of page
Ara

Model alma tekniği Bandura tarafından geliştirilmiştir. Bandura pekiştirmelerin davranışları edinme ve kişiliğin gelişimi açısından yetmediğini ifade etmiştir. Bandura’ya göre bir şeyi öğrenebilmemiz için başkalarının yapmış olduğu davranışları görmemiz ve bunları model almamız şeklinde gerçekleşmektedir. Terapilerde kullanılmakta olan model alma tekniği danışanın başkalarının davranışlarını görmesi ve bunları uygulamasını kapsamaktadır. Akılcı duygusal davranışçı terapistler, kendi hayatlarından danışanlara örnekler sunarak benzer sorunları kendilerinin de yaşadığını, nasıl olduğunu ve bunları çözebilmenin ne kadar önemli olduğunu örnekler vererek açıklar. Böylece seans sırasında şeffaf olmaya güç sarf ederler.

4 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kalıcı Mutluluğu Aramak Moderniteyle gelen tüketim çılgınlığı bireylerin tatmin olma duygusunu olumsuz yönde etkilemekte. Her şeye çok çabuk ulaşıp tükettiğimiz için doyumsuzluk çağımızın en büyük pr

Sistem bilimi olarak da adlandırılan sistem teorisi, olguları bütünsel bir yaklaşımla araştıran multidisiplinli bir sistem çalışmasıdır. Sistemler, doğal ya da insan yapımı ve yaşayan ya da yaşamayan,

bottom of page