top of page
Ara

Model alma tekniği Bandura tarafından geliştirilmiştir. Bandura pekiştirmelerin davranışları edinme ve kişiliğin gelişimi açısından yetmediğini ifade etmiştir. Bandura’ya göre bir şeyi öğrenebilmemiz için başkalarının yapmış olduğu davranışları görmemiz ve bunları model almamız şeklinde gerçekleşmektedir. Terapilerde kullanılmakta olan model alma tekniği danışanın başkalarının davranışlarını görmesi ve bunları uygulamasını kapsamaktadır. Akılcı duygusal davranışçı terapistler, kendi hayatlarından danışanlara örnekler sunarak benzer sorunları kendilerinin de yaşadığını, nasıl olduğunu ve bunları çözebilmenin ne kadar önemli olduğunu örnekler vererek açıklar. Böylece seans sırasında şeffaf olmaya güç sarf ederler.


8 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page