top of page
Ara

Kalıcı Mutluluğu Aramak Moderniteyle gelen tüketim çılgınlığı bireylerin tatmin olma duygusunu olumsuz yönde etkilemekte. Her şeye çok çabuk ulaşıp tükettiğimiz için doyumsuzluk çağımızın en büyük probleminden biri haline geldi. Modern toplumlarda insanların çoğu hayatlarındaki anlamsızlıktan, amaçsızlıktan, hayatlarından zevk alamamaktan şikayetçi. Bireyler kendi benlikleri dışındaki dış dünyayla fazlasıyla meşgul olduğu için elde edilenler maalesef ki ruhlarını doyuramıyor. Hedefledikleri şeylere dış dünyadan çok çabuk ulaşabildiği için bireylerde oluşan amaçsızlık beraberinde mutsuzluğu getirebiliyor. Mutluluğu, maddelerde veya statüde arayan modern insan, çok iyi bir araba, lüks bir ev, fazla takipçili bir sosyal medya hesabı veya çalışılan kurumda yöneticiliğe yükselmek uğruna hayatın gerçek anlamını bulamayıp geçici heveslerde kalıcı mutluluğu arıyor. ‘Neden yaşıyoruz, ne için yaşıyoruz, ne uğruna öleceğiz?’ gibi hayattaki varoluşsal amaçlarımızı sorgulayan soruların cevapları dış dünyada bulanamıyor. Logoterapi herkes için değişen bu cevapları bulmada kişiye yardımcı olan bir psikoterapi tekniğidir. Logoterapi’nin Temel Amacı Yunancada ‘logos’ kelimesi ‘anlam’ manasına gelmektedir. Anlam terapisi de diyebileceğimiz logoterapi, Viktor Emil Frankl öncülüğünde kurulan bir terapi metodudur. Logoterapinin amacı insanı içine düşmüş olduğu anlamsızlıktan kurtararak, insanın anlam bulmasına yardım etmek ve insanı yaşamış olduğu ‘varoluşsal boşluk’tan kurtarmaktır. Bireyin hayatındaki anlamı bulmasının birey için en büyük motivasyon kaynağı olacağını ifade eden logoterapi, psikolojideki tek varoluşçu yaklaşımdır. Logoterapi bireyin yaşadığı olaylar karşısında güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı olur. İçinde bulunduğu durum veya koşullar ne şekilde olursa olsun bireylerin hayatın anlamını bulabileceğini savunan Victor E. Frankl, anlam kazandırma yoluyla tedavinin her danışan için gerekli olduğunu söylemiştir. Bütünsel bir yaklaşım olan logoterapinin depresyon, stres, travma, bağımlılıklar, kronik ve ölümcül hastalıklar gibi bir çok konuda etkililiği kanıtlanmıştır. Logoterapi’nin Temel Kavram ve Teknikleri Frankl’a göre hayat her koşulda, hatta en zor ve çekilmez durumlarda dahi anlam taşımaktadır ve bu anlam her birey için farklıdır. Logoterapi daha çok insanın ruhsal boyutunun önemli olduğunu ileri süren bir yöntemdir. Logoterapi’deki birinci adım hayatı sorgulamaktır. Bireyin hayatını sorgulayarak, hayatını yaşamaya değer kıldığı anlamının var olup olmadığını görmesine yardımcı olunur. Daha sonrasında bireyin anlamı arzulaması sağlanır. Hayatın anlamının en büyük motivasyon kaynağı olduğunu baz alan logoterapi, bu anlamı bulmak için bireyi, anlamı aramaya teşvik eder. Bir diğer temel süreç ise irade özgürlüğüdür. Frankl, bireyin kararlarını kendisinin verebileceği güç ve kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Bu yüzden birey yaptığı seçimlerde özgürdür ve seçimlerinin sorumluluğunu taşımakla yükümlüdür. Logoterapi’de temel olarak dört teknik kullanılmaktadır. İlki paradoksal niyettir. Paradoksal niyette amaç, bireyin korktuğu durumlarla yüzleşerek başa çıkmasıdır. İkincisi ise düşünce odağını değiştirmektir. Bu teknikle, kişinin düşüncelerinin yönünü değiştirerek sorunlarından uzaklaşması sağlanır. Bir diğer teknik ise tutumların biçimlendirilmesidir. Danışan için çok zorlu olan bir durumla baş etmesinde kullanılan bu teknikte amaç, daha önce vermiş olduğu tepkileri irdeleyip yeniden şekillendirmektir. Son olarak sokratik diyalogtan bahsedebiliriz. Burada amaç sorularla bireyin yaşamında anlam bulmasını kolaylaştırmaktır. Sonuç Anlam arayışı yoluya tedaviyi amaçlayan Logoterapi’nin kurucusu olan Viktor E. Frankl’e göre her insan her koşulda hayatının anlamını bulabilir. ‘İnsanın Anlam Arayışı’ isimli kitabında insanın anlamını bulma konusunu daha ayrıntılı anlatan Frankl, hayatın anlamının herkese göre değişen bir durum olduğunu düşünmektedir. Herkese göre farklılık gösteren bu anlamı bulmak için Logoterapi‘de birçok kavram ve teknik kullanılmaktadır.

42 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page