top of page
Ara

Gestalt Terapi - Boş Sandalye Tekniği

Gestalt terapisi, bilinen diğer terapi yöntemlerinden biraz farklıdır. Bu terapide amaç, kişinin birçok açıdan farkındalığının arttırılmasıdır. İnsanlar davranışlarının, ilişki biçimlerinin, çeşitli kişilik özelliklerinin farklı yanlarının, beden dillerinin, jest-mimiklerinin, duygularının farkında oldukça yaşamı daha bütünlüklü algılayacak; yaşantılarında kendi sorumluluklarını alabilecek; daha özgür kararlar verip kendileri olabileceklerdir. Bu teknikle odanın ortasına iki adet sandalye yerleştirilir. Terapist hastaya bir sandalyeye oturmasını ve anlaşamadığı ve sıkıntı yaşadığı kişi olmasını ve daha sonra da diğer sandalyeye geçerek savunduğu kendi kişiliği olmasını söyler. Diyalog hastanın her iki yönüyle sürer. Boş sandalye bir rol oynama tekniğidir, bütün roller hasta tarafından oynanır. Bu yolla özdeşleşmeler ortaya çıkar, bu müdahale her iki tarafın hasta tarafından kabulü ve bütünleşmesiyle çözülebilir. Burada duygular yoğun bir şekilde yaşanır ve duyguların fark edilmesi sağlanır.

1 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kalıcı Mutluluğu Aramak Moderniteyle gelen tüketim çılgınlığı bireylerin tatmin olma duygusunu olumsuz yönde etkilemekte. Her şeye çok çabuk ulaşıp tükettiğimiz için doyumsuzluk çağımızın en büyük pr

Sistem bilimi olarak da adlandırılan sistem teorisi, olguları bütünsel bir yaklaşımla araştıran multidisiplinli bir sistem çalışmasıdır. Sistemler, doğal ya da insan yapımı ve yaşayan ya da yaşamayan,

bottom of page