top of page
Ara

Gestalt Terapi - Boş Sandalye Tekniği

Gestalt terapisi, bilinen diğer terapi yöntemlerinden biraz farklıdır. Bu terapide amaç, kişinin birçok açıdan farkındalığının arttırılmasıdır. İnsanlar davranışlarının, ilişki biçimlerinin, çeşitli kişilik özelliklerinin farklı yanlarının, beden dillerinin, jest-mimiklerinin, duygularının farkında oldukça yaşamı daha bütünlüklü algılayacak; yaşantılarında kendi sorumluluklarını alabilecek; daha özgür kararlar verip kendileri olabileceklerdir. Bu teknikle odanın ortasına iki adet sandalye yerleştirilir. Terapist hastaya bir sandalyeye oturmasını ve anlaşamadığı ve sıkıntı yaşadığı kişi olmasını ve daha sonra da diğer sandalyeye geçerek savunduğu kendi kişiliği olmasını söyler. Diyalog hastanın her iki yönüyle sürer. Boş sandalye bir rol oynama tekniğidir, bütün roller hasta tarafından oynanır. Bu yolla özdeşleşmeler ortaya çıkar, bu müdahale her iki tarafın hasta tarafından kabulü ve bütünleşmesiyle çözülebilir. Burada duygular yoğun bir şekilde yaşanır ve duyguların fark edilmesi sağlanır.


167 görüntüleme

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Jun 14
Rated 1 out of 5 stars.

s

Like
bottom of page