top of page
Ara

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU


Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?


Klinik Tanım: Antisosyal kişilik bozukluğu (ASKB), başkalarının haklarına karşı yaygın bir saygısızlık davranışı türünü kapsar. ASKB olan bireyler; saldırgan, dürtüsel ve şefkatsiz özellikleriyle ayırt edilir. DSM-5 kriterleri, davranış bozukluğunun varlığını tanımlamıştır; ASKB olan insanlarda sıklıkla okuldan kaçma, evden kaçma, sıkça yalan söyleme, hırsızlık, kundakçılık ve erken ergenlik itibarıyla kasıtlı olarak mal ve mülkün tahrip edilmesi gibi semptom hikayesi mevcuttur. ASKB olan insanlarda, tutarsız bir şekilde çalışma, yasaları çiğneme, huysuz ve fiziksel olarak saldırgan olma, borca girme, kaygısız olma ve dürtüsel davranma ve ileriye donük planlardan kaçınma gibi sorumsuz davranışlar görülür. Bu kişiler, doğrulara az önem verirler ve yaptıkları yanlışlar için çok az pişmanlık duyarlar.

ASKB kadınlara oranla erkeklerde daha sık rastlanmaktadır. Bu oranlar, ayrıca yaşlılara nazaran gençler arasında daha da yüksektir ve bazı kimselerin, olgunlaşma ile semptomlardan sıyrıldıkları görülmektedir.

ASKB olan hastaların yaklaşık dörtte üçü, başka bir bozukluk için tanı kriterlerini karşılamaktadır; bunlar arasında en yaygın eştanı bozukluğu, madde bağımlılığıdır (Newman, Moffitt, Caspi ve ark., 1998). Beklenilen şekilde yüksek ASKB oranları, uyuşturucu ve alkol rehabilitasyon tesislerinde gözlemlenmiştir (Sutker ve Adams, 2001).

Hüküm giymiş suçluların yaklaşık dörtte üçü, ASKB tanı kriterlerini karşılar.

DSM 5 Tanı Kriterleri:

- Yaş sınırı en az 18

- 15 yaşından önce davranım bozukluğu kanıtı

- 15 yaşından itibaren aşağıda verilenlerden en az üçünü kapsayacak şekilde başkalarının haklarına karşı yaygın bir saygısızlık davranışı :

1. Tekrar tekrar yasalara karşı gelme

2. Yalancılık, sahtekarlık

3. Dürtüsellik

4. Asabiyet ve saldırganlık

5. Kendi emniyeti ve başkalarınınkine karşı pervasızca bir saygısızlık

6. Güvenilmez çalışmalar veya mali tarihçede görüldüğü gibi sorumsuzluk

7. Pişmanlık yoksunluğu

Nedenleri :

- Genetik Faktörler

- Sosyal Faktörler - Aile Ortamı ve Yoksulluk

- Korkusuzluk

- Empatideki Eksiklikler ( Bu durum başkalarının mağduriyetine karşı tepkisizliğe neden olabilir)
Eda BOYRAZ

29 görüntüleme

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page