top of page
Ara

Paradoksal Niyet

Paradoksal niyet tekniği sayesinde danışanın yaşamış olduğu semptomlar daha da geliştirilmeye çalışılır ve danışan cesaretlendirilir. Mesela kıyafetlerini sürekli olarak değiştiren danışana bu hareketini daha fazla yapması, çok fazla tırnak yiyen birine bunu daha fazla yapması istenir. Paradoksal niyetin altında yatan düşünce sayesinde danışana yaşadığı semptomlarının ve bunun yarattığı sonuçları anlamasını sağlayacaktır. Bir süre sonra danışanın yapmış olduğu bu paradoks danışana saçma gelerek bu yaptığı tutumlardan ve davranışlardan vazgeçecektir.

3 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page