top of page
Sude Cebeci

Sude Cebeci
Psikolog

Psikolog Sude Cebeci, lisansını Medipol Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Güncel olarak uzmanlığı için Üsküdar Üniversitesi’nde yüksek lisansına devam etmektedir.  Lisans eğitimi sürecinde, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesinde stajyer psikolog olarak görev almış olup bunun yanısıra gönüllü olarak çeşitli kliniklerde ve eğitim kurumlarında faaliyet göstermiştir. 

Lisans ve eğitim sürecinde; Varoluşçu psikoterapi, şema terapi, ahlak psikolojisi, Nörobilim ve nöropsikoloji, sanat terapisi ve benzeri workshop etkinliklerine katılmıştır. 6 ay süren Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyon sürecini tamamlayıp bu ekolde danışan görmeye başlamıştır. Türk ve yabancı pek çok psikolog ve psikiyatristin seminerlerine katılmış olup aynı zamanda İstanbul Psikodrama Enstitüsündeki psikodrama atölyesine katılarak terapi seanslarında psikodrama tekniklerini uygulamaya başlamıştır. 
Psikolog Sude Cebeci 2022 yılından bu yana görev aldığı Lal Psikolojik Danışmanlık Merkezi kadrosunda güncel olarak online ve yüzyüze terapi seansları gerçekleştirmektedir. 

Çalıştığı konular 

Depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak ve panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, travma ve travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi, özgül fobiler( hayvan fobisi, klostrofobi, yükseklik korkusu vb), kişiler arası iletişim bozuklukları, öfke kontrol problemi, özgüven problemi. 

Uygulayıcısı olduğu testler

Porteus Labirent Testleri, Catell 2A-3A Zeka Testi, Good Enough-Harris İnsan Çiz Testi, Koppitz İnsan Çiz testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Bender-Gestalt Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Görsel Gelişimsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, D2 Dikkat Tesi, Frankfurter Dikkat testi, Burdon Dikkat Testi, Kelime Söyleşi Testi, Okul Hazırlık Testi, Kent Egy Testi

bottom of page