top of page
Ara

Yeniden Çerçeveleme Tekniği

Bu teknik bilişsel davranış terapi ekolü adı altında gelişen bir tekniktir. Duygu, düşünce ve davranışlarımız birbirleriyle etkileşim halindedirler. Bunlardan birini eğer istediğimiz yönde şekillendirirsek diğer ikisi de buna bağlı olarak değişir. Düşüncelerimiz, duygu ve davranışlarımıza oranla daha kolay değişir. Bu sebeple hayatımızdaki olayları değiştiremeyebiliriz ancak olaylara vermiş olduğumuz tepkileri değiştirebilmek bizim elimizdedir. Bu sebeple olaylara farklı bakış açılardan bakabilmeyi öğrenmeliyiz. Böylelikle zor durumlarla başa çıkma becerisi kazanabiliriz. Düşüncelerimiz her zaman gerçeği yansıtmıyor olabilir. İnsanlar bir çok nedenle düşüncelerinde bilişsel çarpıtmalar yaparlar. Terapist danışanına bu düşüncelerin ne olduğunu öncelikle fark ettirmeye çalışarak daha sonra onları daha gerçek ve yapıcı bir düşünce yapısına dönüştürürler. Bu tekniğe depresyon , anksiyete bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu hastalığının tedavisinde kullanılabilir.

30 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page