top of page
Ara

Yeniden Çerçeveleme Tekniği

Bu teknik bilişsel davranış terapi ekolü adı altında gelişen bir tekniktir. Duygu, düşünce ve davranışlarımız birbirleriyle etkileşim halindedirler. Bunlardan birini eğer istediğimiz yönde şekillendirirsek diğer ikisi de buna bağlı olarak değişir. Düşüncelerimiz, duygu ve davranışlarımıza oranla daha kolay değişir. Bu sebeple hayatımızdaki olayları değiştiremeyebiliriz ancak olaylara vermiş olduğumuz tepkileri değiştirebilmek bizim elimizdedir. Bu sebeple olaylara farklı bakış açılardan bakabilmeyi öğrenmeliyiz. Böylelikle zor durumlarla başa çıkma becerisi kazanabiliriz. Düşüncelerimiz her zaman gerçeği yansıtmıyor olabilir. İnsanlar bir çok nedenle düşüncelerinde bilişsel çarpıtmalar yaparlar. Terapist danışanına bu düşüncelerin ne olduğunu öncelikle fark ettirmeye çalışarak daha sonra onları daha gerçek ve yapıcı bir düşünce yapısına dönüştürürler. Bu tekniğe depresyon , anksiyete bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu hastalığının tedavisinde kullanılabilir.

6 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kalıcı Mutluluğu Aramak Moderniteyle gelen tüketim çılgınlığı bireylerin tatmin olma duygusunu olumsuz yönde etkilemekte. Her şeye çok çabuk ulaşıp tükettiğimiz için doyumsuzluk çağımızın en büyük pr

Sistem bilimi olarak da adlandırılan sistem teorisi, olguları bütünsel bir yaklaşımla araştıran multidisiplinli bir sistem çalışmasıdır. Sistemler, doğal ya da insan yapımı ve yaşayan ya da yaşamayan,

bottom of page