top of page
Ara

Kendini Açma Tekniği

Kendini açma kelime anlamı olarak kişinin kendisi ile ilgili bilgileri bir başka şahıs ile paylaşması durumudur. Danışan ne kadar kendini açarsa danışma oturumlarda olumlu anlamda verim alınabilmektedir. Hümanistik terapi tekniklerinden biri olan kendini açmada ise Psikolojik danışmanda danışana karşı kendisini açabilmektedir. Psikolojik danışmanın kendini açmasının amacı danışanın kendisini yalnız hissetmemesidir. Psikolojik danışman yaşantıları yoluyla kendini açtığında danışanın iç görü kazanmasına da yardımcı olmaktadır. Danışanlar danışma oturumlarına gelmeden önce psikolojik danışmanlar hakkında önyargılara sahip olabilmektedir. Örneğin psikolojik danışmanların mükemmel hayatlar yaşadıkları, hiç hata yapmadıkları vb… Psikolojik danışman kendisini açarak danışanların da bu önyargılarını yıkmaktadırlar. Psikolojik danışmanlarında olumlu olumsuz yaşantılara sahip olduğunu ve insanüstü olmadığını göstermektedirler. Psikolojik danışmanın kendini açması model bir davranıştır ve danışan da kendisini daha rahat açabilmektedir. Kendini açmanın düzeyleri vardır; 1.Düzey: Psikolojik danışmanın kendisiyle ilgili paylaşımda bulunmamasıdır. 2.Düzey: Danışanın yönlendirdiği sorulardan yola çıkarak psikolojik danışmanın bu sorulara kısa yanıtlar vermesidir. 3.Düzey: Psikolojik danışman, danışanın ilgilerine yönelik fikirlerini belirtir. 4.Düzey: Konuyla bağlantılı olarak psikolojik danışmanın kendini anlatmasıdır. Rumeysa KESKİN-Psikolojik Danışman

26 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kalıcı Mutluluğu Aramak Moderniteyle gelen tüketim çılgınlığı bireylerin tatmin olma duygusunu olumsuz yönde etkilemekte. Her şeye çok çabuk ulaşıp tükettiğimiz için doyumsuzluk çağımızın en büyük pr

Sistem bilimi olarak da adlandırılan sistem teorisi, olguları bütünsel bir yaklaşımla araştıran multidisiplinli bir sistem çalışmasıdır. Sistemler, doğal ya da insan yapımı ve yaşayan ya da yaşamayan,

bottom of page