top of page
Ara

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Mayın Tarlası Tekniği

Mayın tarlası tekniği ile genel olarak, danışanın başarıya ulaşmasını engelleyen durumların saptanması kastedilmektedir. Bu teknikle birlikte başarıya ya da sonuca ulaşılmasını engelleyen durumlar önceden fark edilerek gereken önlemlerin alınması, engellere yönelik danışanın var olan cesareti kuvvetlendirilir. Danışanın geçmişteki başarılarının ortaya çıkması için ‘daha önceki yaşantılarınızda yolunuza devam etmek için neler yapmıştınız? , sizi olumsuz etkileyecek deneyimlerin karşınıza çıkmaması için neler yapmayı planlıyorsunuz?’ gibi sorular sorulabilir.

11 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page