top of page
Ara

Gündüz Rüyası Tekniği

Gestalt Psikolojisinin tekniklerinden biri olan gündüz rüyası tekniği, rüyada kişiliğimizin farklı parçalarını gördüğümüzü ve rüya esnasında görülen her şeyin danışanın bir parçası olduğu temsil eder. Rüyada görülen herkes veya her şey danışana ait birer parçadır. Bu durumu “yansıtma” olarak tanımlayabiliriz ki Gestalt Terapiye göre yansıtma rüyalarda en sık görülen savunma mekanizmasıdır. Gündüz rüyası tekniğinin amacı tüm parçaların bütünleşebilmesidir. Yine Gestalt Psikolojisine göre rüyaların işlevleri varoluşsal bir mesaj iletmekle birlikte bütünleşmenin en iyi yoludur.

1 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page