top of page
Ara

Farklı Bir Şey Yap Tekniği

Kısa süreli çözüm odaklı terapi ekolünde kullanılan tekniklerden biridir. Müdahale aşamasında kullanılır. Bu tekniği uygulayan bir psikoterapist, bir problemle gelen danışanına o problemi çözebilmesi adına bir şeyleri değişmesinin gerektiğinin önemini vurgular. Danışandan problem neler yaptığını düşünmesini ister ve değiştirebileceği herhangi bir şeyi değiştirmesi istenir. Bu probleme bağlı olmakla birlikte sorunu ifade etme şekli , beden dili , yer veya zamanlama ile ilgili olabilir. Öncelikle danışandan problem hakkında düşünmesi ve böylelikle fark etmesi sağlanır. Böylelikle danışandan ne yaparsa , neyi değiştirirse problem çözüme kavuşturulabilir hakkında uygulamalar yapılır. Bu probleme yaklaşım ile ilgili olabilir.


28 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page