top of page
Psikolog Pınar Kılı.ç Salik

Pınar KILINÇ SALİK
Psikolog 

Psikolog Pınar Kılınç Salik. Lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Şu an da İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak bulunmuş, vakıfların gönüllülük süreçlerini yürütmüş ve görev almıştır. 
Lisans eğitimine ve mesleki gelişim sürecine ek olarak Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcısı eğitimini, MMPI test eğitimini tamamlamış ve süpervizyon sürecine devam etmektedir.  Mezun olduktan sonra 2 yıl profesyonel olarak özel bir kurumda psikolog olarak görev almış aynı zamanda 1 sene geriatri psikolojisi alanında çalışmıştır. Şu an LAL Psikolojik Danışmanlık Merkezinde aktif olarak danışan görmektedir.

Tüm bunlara ek olarak psikoloji ve eğitim temasının ortak noktası olarak deneyimsel öğrenme tekniklerini detaylandırmak ve uygulayıcısı olabilmek adına 2021 yılında Deneyimsel Öğrenme Eğitmenliği eğitimini almış ve şu an aktif olarak webinar eğitim sisteminden uzak tamamen bireysel ve deneyimsel öğrenmeyi benimsemiş  kurumlarda eğitim vermektedir. 

ÇALIŞTIĞI KONULAR 

Depresyon, Anksiyete, Öz Güven,  Özgül Fobi, Yeme Bozuklukları, Öfke Kontrolü, Sosyal Kaygı Bozuklukları

bottom of page