top of page
Fatma İdigut

Fatma İDİGUT
Uzman Klinik Psikolog 

Klinik Psikolog Fatma İdigut, lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Psikoloji ve Çocuk Gelişimi bölümlerini çift anadal programıyla burslu olarak tamamlamış ve Yüksek Onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Bu eğitimlerin yanı sıra Kabul ve Kararlılık Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Sanat Terapisi, Marmara Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi, Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi, Denver-II Gelişim Testi, Moxo Dikkat Testi eğitimi gibi pek çok eğitime katılarak süpervizyon kapsamında danışan görmeye devam etmektedir. Lisan ve yüksek lisans sürecinde birçok danışmanlık merkezinde, eğitim kurumlarında Moodist Psikiyatri Hastanesinde ve NP Beyin Hastanesinde stajyer psikolog olarak bulunmuş ve alan stajlarını tamamlamıştır. Daha sonra çeşitli danışmanlık merkezlerinde, anaokullarında ve rehberlik servislerinde Psikolog olarak çalışmıştır. Psikolog Fatma İdigut LÂL Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çocuk ve yetişkin alanlarında aktif bir şekilde yüz yüze bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.

ÇALIŞTIĞI KONULAR
Depresyon, Stres, Anksiyete, Kişilerarası İlişkilerde Yaşanılan Sorunlar, Özgüven Sorunu, Kaygı Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Özgül Fobi, Okullarda Yaşanılan Problemler (zorbalık, davranış bozukluğu, dürtü bozukluğu, sınav kaygısı vb.) Çocuklarda Ağlama ve Öfke Nöbetleri,Kaygı ve Korku, Güven Problemleri, Kardeş Kıskançlığı, Alt Islatma Problemleri, Okul Fobisi, Ayrılık Anksiyetesi.

ALDIĞI EĞİTİMLER
Deneyimsel Oyun Terapisi I.Düzey Eğitimi- Nilüfer Devecigil
Yetişkinlerde Sanat Terapisi- Dr. Volkan Demir
Çocuk ve Ergenlerde Sanat Terapisi Volkan Demir
Kabul ve Kararlılık Terapisi- Esra Oras
Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi –Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu
Çocuklarla Görüşme Teknikleri Eğitimi –Psikoloji Akademisi
Çocuklarda Görülen Uyum ve Davranış Bozuklukları Eğitimi-Psikoloji Akademisi
Çocuk ve Ergen Danışmanlığında Yaratıcı Tekniklerin Kullanımı - Uzm.Psk.Selçuk Tokaç
Psikolojik İlk Yardım Eğitimi- Yrd.Doç.Dr.Mert Akcanbaş
Yas ve Ölüm Danışmanlığı- Yrd.Doç.Dr.Nevin Dölek
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi- Yrd.Doç.Dr.Mert Akcanbaş
Okul Öncesi Kurumlarında Çalışmak-Klinik Psikolog Bahar Çakır
Okullarda Pozitif Disiplin Eğitimi Uzm.Psk.Bahar Çakır

UYGULADIĞI TESTLER
- Moxo Dikkat Testi
- Denver Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcısı
- Projektif Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi 
(AGTE (Ankara Gelişim Envanteri), Frankfurt Dikkat Testi, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Gesell Zeka Testi, Peabody Alıcı Dil Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Sınav Kaygısı Ölçeği Testi, Frosting Görsel Algı ve Dikkat Testi. Bir insan Çiz testi, Porteus Labirenti, Benton Görsel Algı ve İdrak Testi, Okula Hazırlık Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi)

bottom of page